Provoz školy

Vážení rodiče, milí žáci,
podle plánu ministerstev školství a zdravotnictví se od 12. dubna 2021 mohou vrátit zpátky do škol žáci 1. stupně. Bude probíhat rotační výuka – třídy se budou střídat po týdnu.
V týdnu od 12.4. nastoupí všechny 3., 4. a 5. ročníky.
Ranní příchod a pohyb žáků ve škole budeme organizovat tak, abychom minimalizovali kontakt mezi více třídami. Respektujte prosím ranní příchody ve Skvrňanech i v Křimicích takto: 3. roč. v 7.40hod,  4. roč. v 7.45hod a 5. roč.  v 7.50hod. Žáky si před školou vyzvedne třídní učitel/ka.
Školní jídelna - v tomto týdnu budou mít všichni strávníci ze 3., 4. a 5. ročníků obědy automaticky přihlášené. Do čtvrtečního rána 8.4. je možné si oběd případně odhlásit. Všichni ostatní strávníci, kteří zůstávají na distanční výuce, mají naopak možnost si do čtvrtečního rána oběd přihlásit.
Všichni žáci z prezenční výuky ve Skvrňanech se budou stravovat v jídelně na horní budově, žáci z distanční výuky si nadále mohou vyzvedávat obědy do jídlonosičů v jídelně na dolní budově v době od 12 – 14 hodin. 
Školní družina bude v provozu pro 3. a 4. ročníky. Pouze v pondělí 12.4. nebude z důvodu prvního společného testování žáků otevřena ranní družina. V následujících dnech již bude žákům k dispozici odpolední i ranní ŠD (ve Skvrňanech od 6 hod, v Křimicích od 6.30h).  
Všichni žáci budou 2x týdně testováni antigenními testy. Na podrobné instrukce k testování stále čekáme. Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním svého dítěte, omluví absenci třídnímu učiteli.
V týdnu od 19.4. nastoupí 1. a 2. ročníky. 
Ranní příchod do školy bude organizován opět takto:
1.A, 1. B   7.40h     1.C, 2.A   7.45h     1.D, 2.C   7.50h       2.B, 2.D    7.55h    
OP Křimice – 1. ročník 7.40h, 2. ročník 7.50h
Žáky si před školou vyzvedne třídní učitel/ka.
Školní jídelna - v tomto týdnu budou mít všichni strávníci z 1. a 2. ročníků obědy automaticky přihlášené. Do čtvrtečního rána 15.4. je možné si oběd případně odhlásit. Ostatní strávníci mají naopak možnost si do čtvrteční rána oběd přihlásit.
Všichni žáci z prezenční výuky ve Skvrňanech se budou stravovat v jídelně na horní budově, žáci z distanční výuky si nadále mohou vyzvedávat obědy do jídlonosičů v jídelně na dolní budově v době od 12 – 14 hodin. 
Školní družina bude v provozu pro 1. a 2. ročníky. Pouze v pondělí 19.4. nebude z důvodu prvního společného ranního testování žáků otevřena ranní družina. V následujících dnech již bude žákům k dispozici ranní i odpolední školní družina. 
Žáci 2. stupně zůstávají zatím dále na distanční výuce. S jejich nástupem do školy se počítá také rotačním způsobem, ale později.
Žáci 9. ročníků budou od 12. 4. zváni na konzultace z předmětů českého jazyka a matematiky ve skupinách max. po šesti.
Připomínáme povinnost dodržovat všechna hygienická opatření včetně zakrytí dýchacích cest a dezinfekce rukou při vstupu do školy či školní jídelny.
Děkujeme za spolupráci a za pochopení, že není kapacitně ani organizačně možné vyhovět žádostem některých rodičů, aby všichni sourozenci na naší škole chodili do školy ve stejném týdnu. 

 Mgr. Soňa Pavelková,  ředitelka školy 

 

Design by SITMP