Provoz školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k vývoji epidemiologické situace v ČR se opět omezuje přítomnost žáků ve školách. Krizové opatření umožňuje v týdnu od 4. – 8. ledna 2021 prezenční výuku pouze žákům 1. a 2. ročníků. 
Na základě doporučení MŠMT budeme znovu organizovat ranní příchod a pohyb žáků ve škole tak, abychom minimalizovali kontakt mezi jednotlivými třídami.
Ranní příchod do školy bude organizován opět takto:
1.A, 1. B   7.40h     1.C, 2.A   7.45h     1.D, 2.C   7.50h       2.B, 2.D    7.55h                      OP Křimice – 1. ročník 7.40h, 2. ročník 7.50h
Prosíme vás o dodržování těchto časů. Zároveň vás upozorňuji na skutečnost, že žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu v prostorách školy roušky. Zajistěte, aby Vaše dítě mělo pro případ potřeby u sebe každý den i jednu náhradní roušku. Zároveň upozorňuji na skutečnost, že z epidemiologického pohledu je zásadní mj. i pravidelné větrání vnitřních prostor o přestávkách, ale i v průběhu výuky. Přizpůsobte prosím tomu oblečení svých dětí. 
Výuka žáků 1. a 2. ročníků bude probíhat standardním způsobem dle platného rozvrhu. V hodinách Hv a Tv bude nadále zajištěn náhradní program. 
Pro žáky 1. a 2. ročníků bude od 4. ledna 2021 v provozu také ranní i odpolední školní družina. Všechny rodiče družinových žáků chci ujistit, že evidujeme dny, kdy je či není školní družina v provozu, pro které ročníky ano, pro které ne. Na konci školního roku  budeme opět vracet část úplaty za školní družinu, a to poměrně době přerušení provozu.
Školní stravování ve Skvrňanech bude pro žáky 1. a 2. ročníků zajištěno ve školní jídelně horní budovy. Žáci jednotlivých tříd budou postupně přicházet do jídelny dle rozpisu pouze s p. vychovatelkami, takže i nedružinové děti půjdou na oběd se svojí třídou.  Vedoucí školní jídelny všem žákům 1. a 2. ročníků obědy hromadně objedná. Pokud nebudete mít zájem, aby Vaše dítě jídelnu navštěvovalo, je obědy možné zrušit do pondělí 4. ledna 2021 do 8hod ráno na www.strava.cz.
Také školní jídelna SPŠD v Křimicích bude pro žáky 1. a 2. ročníků od 4.ledna 2021 vařit. Zde je nutné si obědy včas objednat na www.strava.cz.
Vzdělávání žáků 3. - 9. ročníků bude od 4. ledna 2021 realizováno distančně.
Zájemci o školní stravování ve Skvrňanech v době distanční výuky si mohou do středy 6. ledna 2021 objednat obědy od následujícího týdne, tj. od pondělí 11. ledna 2021.  O způsobu výuky v tomto týdnu zatím nemáme žádné informace. V případě, že budou moci do školy přijít i někteří žáci 3. - 9. ročníků, vedoucí školní jídelny objedná automaticky obědy všem strávníkům, kteří se budou vzdělávat prezenčním způsobem.
Jakmile se dozvíme oficiální informace o způsobu vzdělávání žáků od 11. ledna 2021, budeme Vás obratem informovat.
Do nového roku přeji všem žákům i rodičům hlavně hodně zdraví a brzký návrat k normálnímu školnímu i běžnému životu. 

 Mgr. Soňa Pavelková,  ředitelka školy


Design by SITMP