Provoz školy od 11. 1. 2021

Vážení rodiče, 
vzhledem k vývoji epidemiologické situace v ČR bude v období   od 11.1. do 22.1. 2021 probíhat prezenční výuka nadále pouze pro žáky 1. a 2. ročníků ve stejném režimu včetně ranních příchodů. 
Vzdělávání žáků 3. - 9.ročníků bude nadále realizováno distančně.
Pro zájemce o školní stravování bude ve Skvrňanech k dispozici jídelna dolní budovy. Žáci na distanční výuce si mohou vyzvedávat oběd do jídlonosičů v době od 12 do 14hod, kdy bude v jídelně zajištěn pedagogický dohled. Obědy na následující týden je možné objednat do 14.1. 2021 do 7hod na www.strava.cz
Od tohoto týdne umožníme prezenční individuální konzultace žáků a zákonných zástupců. Dle doporučení MŠMT může být přítomen na konzultaci s učitelem pouze jeden žák z distanční výuky, popřípadě i jeho zákonný zástupce. Konzultace využijeme především v souvislosti s uzavřením klasifikace za 1.  pololetí. Učitelé si budou zvát žáky či zákonné zástupce na konkrétní čas.
Klasifikaci za 1. pololetí budeme uzavírat na základě doporučení MŠMT pro hodnocení v současné epidemiologické situaci. Pokud nebude možné předat 28.1. výpis vysvědčení žákům osobně, lze jej na základě opatření MŠMT předat i dodatečně po návratu žáků do školy. Výsledky vzdělávání žáků budou od 28.1. do 28.2. zpřístupněny zákonným zástupcům ve Škole on line. 
Lednové třídní aktivy se v prezenční formě nemohou konat. Plánovali jsme, že na nich proběhnou volby do školské rady. V této situaci si vás dovoluji požádat o vyjádření jednotlivým třídním učitelům, zda s navrhovanými kandidáty souhlasíte, případně nám sdělte váš protinávrh.
Schůzka zástupců Klubu rodičů proběhne 12.1. od 16hod on-line.                 

 Mgr. Soňa Pavelková

ředitelka školy

Design by SITMP