Projekt – „Vitamíny z Křimic“ (listopad 2009)

 

Projekt – „Vitamíny z Křimic" (listopad 2009)

 

 
V průběhu projektu žáci vyhledávali informace o zelí, malovali a skládali básně. Postupně navštívili zelárnu
a seznámili se s výrobou křimického kysaného zelí. Někteří žáci přinesli recepty. Na závěr uspořádali výstavu
svých prací a předali poděkování zaměstnancům zelárny.
Tato aktivita byla součástí mezinárodního projektu “ Our Healthy Way of Life ”, na který naše škola obdržela grantovou podporu v rámci Programu celoživotního učení – Comenius.

Křimické zelí plné vitamínů všem chutnalo.

Design by SITMP