Ředitelské volno, epidemiologická situace

- informace pro rodiče

Ředitelské volno, epidemiologická situace

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji z provozních   a epidemiologických důvodů dne 27. září 2021 ředitelské volno. V tento den nebude probíhat ani distanční výuka.
Epidemiologická situace na naší škole se zklidnila, první třída se již v pátek 24.9. vrací z karantény, během příštího týdne ukončí postupně karanténu i ostatní třídy, takže se všichni žáci budou moci vrátit zpět k prezenční výuce. 
Ještě jednou děkuji všem rodičům za spolupráci, dodržení pravidel domácí karantény  a instrukcí Krajské hygienické stanice. I díky Vám jsme toto náročné období na začátku školního roku zvládli.

Mgr. Soňa Pavelková
ředitelka školy