Prodej drobných předmětů pro NF dětské onkologie KRTEK

- charitativní akce

 

Vážená paní ředitelko, vážené paní zástupkyně, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, milí rodiče, milé děti,

v rámci akce „charitativní prodej drobných předmětů ve spolupráci s NF dětské onkologie KRTEK“, která proběhla na naší škole 25. a 26. listopadu 2019, se naší škole podařilo zajistit částku 3 300,- Kč. Ta napomůže při léčbě onkologicky nemocných dětských pacientů.

O přestávkách v naší škole v hale na horní budově si mohli žáci i pedagogové naší školy zakoupit drobný předmět v hodnotě 30,- Kč. Jednalo se o propisky, pomády na rty, tašky a náramky.

Všem kolegům, rodičům i dětem patří velké díky za pomoc, podporu a spolupráci!
Poděkování za spolupráci patří rovněž ředitelce NF dětské onkologie KRTEK Mgr. Evě Kroupové, Ph.D.


Mgr. Lukáš Strouhal
humanitární aktivity - 1. stupeň