Přerozdělení výtěžku z vánočního jarmarku

Výtěžek z vánočního jarmarku, který se konal 14.12.2022, byl přerozdělen následovně:

• Nadační fond Šance onkoláčkům - částka 6 000 Kč (náhled na účet: zde - stav k 18.01.2023)

• Dobročinná organizace Zdravotní klaun - částka 4000 Kč

• Nemocnice sv. Jiří v Plzni - částka 5 400 Kč

Po domluvě s jednatelem Nemocnice svatého Jiří v Plzni Ing. Janem Bohunčákem byly pro dětské oddělení zakoupeny bezdotykové monitory dechu. Vedení i zaměstnanci nemocnice zasílají velké poděkování.

Mgr. Lukáš Strouhal
charitativní aktivity, 1. stupeň

 

Design by SITMP