Paralympijské hry

Paralympijské hry 


 
Projektový den Paralympijské hry připravila pro žáky 6.B, 6.E a 5.A paní učitelka Barbora Pustovojtová a odbornice z Pedagogické fakulty ZČU Mgr. Petra Kalistová.
Představily žákům pohybové aktivity z pohledu osob se specifickými vzdělávacími potřebami.
Netradiční pohybové aktivity s využitím specifických pomůcek si žáci mohli vyzkoušet především formou hry. Byla připravena celá řada činností, které umožňují plnohodnotný život lidem s tělesným a smyslovým handicapem.  Vyzkoušeli si například slalom se slepeckou holí, basketbal na vozíčku či hru zvanou boccia, která připomíná nám známější pétanque.
Pohybové aktivity byly zaměřeny i na rozvíjení spolupráce dětí a na jejich pochopení tělesného handicapu.
K dané problematice přistupovaly velice pozitivně, snažily se vstupovat aktivně do programu. Vedené rozhovory doplňovaly o další poznatky ze svého života. Přicházely s dalšími nápady na pohybové aktivity pro osoby s těmito handicapy.
 
Z článku Elišky Landové, žákyně 6.B:
Při paralympijských hrách jsme si zkusili, jaké je to být handicapovaným člověkem. Zažili jsme dopoledne plné reálných situací, do kterých se handicapovaní mohou dostat. Zaujala mě například hra goaball, která byla vytvořena přímo pro nevidomé sportovce. Hrála se v tělocvičně na čárách s ozvučeným míčem, na očích jsme měli klapičky. Často jsem si myslela, že míč míří ke mně a přitom byl u jiného spolužáka. Nejen tato hra, celé dopoledne vedlo k zamyšlení, že handicapovaní lidé to nemají vůbec jednoduché a že je moc dobře, že si mohou také zasportovat, prostě že mohou žít plnohodnotný život. Celé dopoledne bylo úžasné a moc jsme si to užili.
   Mgr. B. Pustovojtová 
 

 

Design by SITMP