Paní kněžna Lobkowicz navštívila školní zahradu

Školní zahradu 15.ZŠ navštívila paní kněžna Lobkowicz
Na 15. ZŠ v Plzni jsme v minulém školním roce úspěšně obhájili mezinárodní titul EKOŠKOLA a nadále se aktivně věnujeme zvelebování naší školní zahrady. Environmentální výchova patří mezi naše priority, stejně tak jako snaha vychovávat žáky k pozitivnímu vztahu k přírodě. Proto po čas celého školního roku je naše zahrada hojně využívaná. V létě se zde dá posedět u táboráku, v zimě se část svahů stává kluzištěm. V běžném školním roce se zde sportuje, využívá se venkovní workoutové hřiště, hrají se zde různé hry, stavějí se hmyzí hotely, či stezky „bosou nohou“, probíhá výuka ve venkovních učebnách. Děti se učí pracovat se zahradnickým náčiním, sázet a pečovat o různé druhy nejen užitkových rostlin, stříhat keře i kompostovat bioodpad. Tímto výčet aktivit zdaleka nekončí. Protože jedním z témat, kterými se ekotým zabývá, je „zahrada nás učí“, vedeme děti k poznávání různých druhů bylin, dřevin i okrasných květin – vždyť naše zahrada s tolika rozličnými druhy k tomu přímo vybízí. Aby si děti snáze zapamatovaly dané rostliny a aby vznikl ucelený přehled druhů vyskytujících se na naší zahradě, věnují se paní učitelky společně s dětmi tvorbě elektronického herbáře. Vše probíhá tak, že se rostlina určí, vyfotí a následně se fotografie společně s názvem umístí do PP prezentace. K dané rostlině pak dáme zahradní dřevěnou cedulku s čeledí, latinským a českým názvem. Vybrané rostliny jsou doplněny o cedulky, kde je uveden anglický i německý název. Jelikož jsou na školní zahradě i různé okrasné keře v mnoha kultivarech, přijela nám ve středu 4.11.2020 na pomoc s identifikací rostlin do el. herbáře přímo paní kněžna a paní zahradnice ze zahradnictví Lobkowicz. Paní Lobkowiczová nám poté i poradila, jak se o kultivary starat, chránit je před škůdci. Na jaře pak bude školní zahrada doplněna o nové traviny, byliny a keříky. Keře k tomu určené si děti budou moci samy zastřihávat do určitých tvarů. Setkání bylo velmi přínosné a my moc děkujeme paní ředitelce Soně Pavelkové za jeho zorganizování.
Moc se těšíme, až toto zvláštní období skončí a budeme se moci společně s dětmi opět věnovat aktivitám na naší školní zahradě.
 
Markéta Šnebergerová, 15.ZŠ

Design by SITMP