Olympiády

Olympiády (BiO, ZO)


    Na přelomu 1. a 2. pololetí se i v letošním roce uskutečnila školní kola dvou tradičních olympiád -zeměpisné (ZO) a biologické (BiO). Žáci v nich uplatnili svoje znalosti a vědomosti týkající se daných předmětů,  jako např. práce s atlasem, všeobecný přehled nebo poznávání přírodnin.
    V okresním kole ZO reprezentovali naši školu: Natálie Kašparová (6.D), Adéla Panská (7.B) a Jiří Bartička (9.A). Do okresního kola BiO postoupili a požadovaný vstupní úkol na velmi pěkné úrovni vypracovali: Karel Bek (7.A), Šárka Šoulová (7.B) a Eliška Červenková (8.A).
    Všichni zúčastnění se mezi velkou konkurencí z řad žáků dalších plzeňských základních škol a víceletých gymnázií neztratili a naši školu čestně reprezentovali, za což jim patří velká pochvala.                                                  
    Za zmínku určitě stojí alespoň nejlepší dosažená umístění, kterých docílila Šárka Šoulová v biologické a Adéla Panská v zeměpisné olympiádě. Obě děvčata obsadila velmi pěkné 7. místo.

 

Design by SITMP