OČR- čestné prohlášení

Dle informací ČSSZ se nebude vyžadovat potvrzení školy o uzavření, bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí pečovat o dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření. Nárok na ošetřovné budou mít i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti.  Další podrobnosti k čerpání OČR  zde

Design by SITMP