Návštěva knihovny

Návštěva knihovny 8. ročníků


Na přelomu listopadu a prosince se třídy 8. A, B a D vydaly do Obvodní knihovny Skvrňany, kde se zúčastnily programu „Knihovna – brána k informacím“. Žáci si zopakovali, do jakých oddělení se v knihovně knihy třídí, a seznámili se s univerzálním systémem třídění naučné literatury. Zkusili si sami vyhledat knihy podle zadaného tématu.
V druhé části programu se zaměřili na beletrii – dozvěděli se, co je to tiráž a jaké všechny profese se podílí na procesu vydání knihy. Každý ze zúčastněných si vybral jednu knihu, o níž se snažil ve vymezeném čase zjistit co nejvíce informací a poté tuto knihu představil spolužákům. Pro několik žáků byla návštěva knihovny impulzem k první čtenářské výpůjčce. Všichni si odnesli spoustu nových poznatků v oblasti třídění a práce s informacemi.

Mgr. Hana Loudová


 

Design by SITMP