Návštěva "ekofilmu" Slepice, virus a my

Dne 19.4. 2022 se vydali členové ekotýmu do Moving Station na program Ekofilm. Žáci zhlédli film s názvem "Slepice, virus a my".

Film pojednává o pětičlenné rodině, která se uchýlila na chatu v období koronavirové krize. V této době se rodina začala zajímat o pomoc zvířatům. Napadl je chov slepic, neboť právě chov zvířat je na vesnici velmi rozšířený. Děti si s rodiči vzali slepice z klecového chovu. Zvířata byla ve špatném stavu, ale u rodiny se jim dostávalo lásky a péče, kterou dosud nepoznaly. S pomocí zkušených sousedů se děti naučily o slepice dobře starat a dozvěděly se spoustu zajímavostí o jejich životě. Vhodnou péčí slepicím začalo dorůstat peří, snášely vajíčka a ke svým záchrancům si vytvořily vřelý vztah.

Dokument se nám velice líbil a následná beseda nás naučila se orientovat ve značení vajíček. Najdete-li na vajíčkách číslici 3, pochází vajíčka z klecového chovu. Je-li tam 2, je z halového chovu. Vajíčka s číslem 1 pochází od slepic chovaných ve volném výběhu a bio vajíčka se označují 0. Dále můžeme zjistit, z jaké země vajíčko pochází, například CZ znamená, že je původem z naší republiky.

Markéta  Buršáková

Design by SITMP