Mimořádné opatření

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN
ze dne 9. 9. 2020


 Opatření ruší a nahrazuje opatření MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN ze dne 24. 8. 2020 a stanovuje nová pravidla nošení roušek. 

 Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování.
V případě budov škol a školských zařízení se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov – chodby, toalety, šatny, školní jídelna. V učebnách učitelé a žáci roušku mít nemusí.

 
Vzhledem k překotnému vývoji epidemiologické situace žádám všechny zákonné zástupce, aby kromě roušek vybavili každý den své děti také papírovými kapesníky a antibakteriálními ubrousky. Zároveň důrazně žádám, abyste do školy neposílali nemocné děti s jasnými příznaky infekčního onemocnění. Dochází pak zbytečně k nepříjemným situacím, kdy žáky přesouváme do izolační místnosti, kde čekají do příchodu rodičů. Poslední dny jsme volali několika rodičům již během první vyučovací hodiny, takže je jasné, že dítě odcházelo z domova již nemocné. Důrazně tedy apeluji na  zodpovědnost každého rodiče, abychom se společně pokusili zajistit ve škole pro naše žáky co nejpříjemnější a bezpečné prostředí.

       Mgr. Soňa Pavelková
            ředitelka školy

Design by SITMP