Měsíc září ve 4. a 5. třídách

Žáci po letních prázdninách usedli do školních lavic a spolu s učiteli opakovali (vhodnými výukovými metodami, formami a s ohledem na hygienická opatření) učivo z loňského školního roku, zvláště pak to, která bylo součástí distančního vzdělávání.

(Něco navíc)

Pozorování vývoje motýla v hodinách přírodovědy:

V hodinách přírodovědy mohli žáci 4. B, 5. A a 5. B (v rámci opakování ekosystémů)
pozorovat přímo ve třídě vývoj motýla (Babočka paví oko) od stádia housenky, přes kuklu až po dospělce. Jednalo se jistě o zajímavé dlouhodobější přírodovědné pozorování, které není v hodinách přírodovědy na 1. stupni až tak časté.


Soutěž: Škrábej, kotě! - 1. stupeň, Centrum Robotiky v Plzni:

Třída 5. B a 5. C se v rámci předmětu ZP (Základy práce s počítačem) zapojí do soutěže s názvem Škrábej, kotě!, kterou pořádá Centrum Robotiky v Plzni. Úkolem žáků bude vytvořit elektronický komiks, který se bude týkat bezpečnosti na internetu (téma soutěže). Průběh soutěže bude dvoukolové - školní (v kompetenci vyučujícího) a finálové (komisi budou tvořit členové z CR). Na případné finalisty čeká Robot Ozobot, výtvarné potřeby a další.


 

Za tým pedagogů 4. a 5. tříd
Mgr. Lukáš Strouhal


Design by SITMP