Měsíc září ve 4. a 5. ročnících

Prázdniny skončily a začal nový školní rok. Uplynulý první měsíc přinesl novinky a také společnou akci pro žáky 4. - 5. tříd.

Novinky:

- Čtvrťáci poznali nové třídní učitele, mimo jiné se seznámili s obsahem a náplní nových předmětů Přírodověda a Vlastivěda.
- Páťákům přibyl do rozvrhu předmět Základy práce s PC.

Společná akce:
 
- Září jsme zahájili společnou akcí s názvem Cyklovýlet 2019.


Cyklovýlet 2019

Tradičně v podzimním čase se v pátek 20. září uskutečnil již čtvrtý ročník cyklovýletu pro naše čtvrťáky, páťáky a jejich rodiče a sourozence. Účastnili se ho zájemci nejen ze školy na Skvrňanech, ale také z odloučeného pracoviště v Křimicích.
Start byl zahájen v 15:00 h od DB 15. ZŠ. Po zdolání prvního úkolu obdrželi účastníci startovací kartu a mapu s vyznačenou trasou. Při studování mapy zúčastnění cyklisté zjišťovali, kde pro ně na trase byla připravena další čtyři stanoviště. Po úspěšném splnění rozličných úkolů na všech stanovištích a po zdolání celé cca sedmikilometrové trasy se všichni sešli v Křimicích v restauraci U Mže. Aby děti obdržely pamětní list a poukázku na občerstvení zdarma, musely si poradit se závěrečným vtipným testíkem.

Fotografie pořízené z cyklovýletu si může prohlédnout v naší fotogalerii.
 

Mgr. Lukáš Strouhal, BBA
za vyučující 4. - 5. tříd

  

  

Design by SITMP