Měsíc prosinec, leden a únor ve 4. - 5. třídách

Žáci 4. a 5. tříd se začátkem prosince začali postupně navracet do lavic. Spolu s učiteli opakovali učivo z Čj, M, Aj, Vl i Přv – také s využitím didaktických a dalších pomůcek.

Protože školy na začátku ledna 2021 přešly znovu na distanční výuku, je opět a dosud realizována jak synchronní výuka (zpravidla) v prostředí Microsoft Teams, tak i asynchronní výuka (zpravidla) v prostředí Škola OnLine. Učitelé využívají pro spolupráci s jejich žáky i několik dalších on-line pomocníků.
Podívejte se také do fotogalerie „4.-5. ročník“ na některé ukázky z on-line výuky v těchto ročnících.

Moc děkujeme všem žákům i jejich rodičům za dosavadní spolupráci.

Za tým pedagogů Mgr. Lukáš Strouhal 

  

  

Design by SITMP