Měsíc prosinec a leden v 1. - 3. třídách

Předvánoční čas dětem zpříjemnily různé kulturní akce. Děti si užily program od Salesiánského hnutí mládeže, kde se hravou formou seznámily s poselstvím křesťanských Vánoc. Třída 3.C se vydala do Muzea loutek na program Kameňačka z pytlíku. Nechybělo ani předvánoční kino, kdy děti navštívily filmové představení Psí veličenstvo.

Stejně jako minulý rok proběhly ve všech třídách vánoční dílny. Děti tvořily s pomocí paní učitelek, paní vychovatelek a starších spolužáků krásné vánoční výrobky, které si poté odnesly domů. Poslední školní den před Vánoci, se ve všech třídách uskutečnilo vánoční posezení. Děti si povídaly o vánočních tradicích, ochutnávaly napečené cukroví, poslouchaly koledy a nechyběly ani malé dárky.

V lednu třídy 1.C a 2.C navštívily divadelní představení Což takhle svatba, princi? v Divadle Josefa Kajetána Tyla na Malé scéně a všechny první třídy si užily tematický den Ekohraní.

Děti z druhých a třetích tříd psaly v lednu pololetní písemné práce, které ještě mohly ovlivnit konečnou známku na vysvědčení.

Mgr. Lucie Tomášková

  

  

Design by SITMP