Měsíc listopad ve 4. a 5. třídách

 

Milí rodiče, žáci a návštěvníci našich webových stránek, přinášíme vám opět další informace o zajímavém dění ve čtvrtých a v pátých třídách za měsíc listopad 2019.
 
V pátek 08. 11. 2019 navštívila třída 5. D v rámci hodin PŘV plzeňskou experimentální stanici Techmania Science Center. Účastnila se výukového programu s interaktivním zaměřením, jehož název zněl Země, Mars a 6 statečných.
 
V polovině měsíce se páté ročníky zúčastnily preventivního programu „Zábavní pyrotechnika“. Žáci se seznámili s různými druhy pyrotechniky a byli poučeni o riziku, které hrozí při manipulaci s těmito předměty. Zároveň se dozvěděli, jak postupovat v případě nehody během zacházení s různými petardami. Na konci programu byla žákům doporučena mobilní aplikace Záchranka, která slouží k přesnému určení polohy volajícího a rychlému přivolání pomoci.
 
14. 11. 2019 se třída 5. A vydala společně s paní ředitelkou a třídní učitelkou do hvězdárny v Plzni. Pro žáky byla připravena krásná prezentace o celé sluneční soustavě. Děti se mimo jiné dozvěděly podrobnější informace o jednotlivých planetách. Pomocí modelu Slunce a Země mohly vidět, co se děje při střídání dne a noci nebo ročních období. Návštěva hvězdárny byla velice přínosná a moc se všem líbila.
 
 
Ve čtvrtek 28. 11. 2019 vyjela třída 5. C do DEPA 2015, kde na ni čekal v rámci konané výstavy výukový program Já, hrdina. Žáci měli možnost vyzkoušet si práci policistů, záchranářů a hasičů. Dozvěděli se, co všechno musí říci, když volají např. na záchrannou službu - tj. nacvičovali rozhovor s dispečinkem. Vyzkoušeli si také chytání uprchlých zločinců. Na konci si prohlédli typy uniforem a ochranných oděvů.
 
Třída 4. B se v hodinách přírodovědy více seznamovala s učivem o neživé přírodě (voda, vzduch, …). Hodiny byly oživeny přírodovědnými pokusy - nejen pro zábavu, ale také pro lepší pochopení učiva.
 
Žáci ze třídy 5. E prezentovali v rámci hodin vlastivědy domácí projekty - Můj vynález. Vyrobili např. drtič na plastové lahve, odkapávač na deštník (vyrobený také z plastové lahve) nebo naklepávač řízků. :-)
 
 
Mgr. Lukáš Strouhal

  

  

Design by SITMP