Měsíc duben v 1. - 3. třídách

Ani během aprílového měsíce se děti v prvních, druhých a třetích třídách nenudily. Mimo výuku navštívily divadlo nebo knihovnu, zúčastnily se preventivního programu, zajišťovaly prodej výrobků na jarním trhu nebo peříčkových broží v rámci celorepublikové akce „Peříčkový týden“, putovaly za velikonočním vajíčkem, užívaly si společně s rodiči odpolední velikonoční dílničky anebo již začínaly absolvovat pobyty ve škole v přírodě.

I. a II. třídy:
Divadlo Alfa: Kosprd a Telecí (loutková divadelní verze oblíbené dětské knížky)

II. třídy:                     
Preventivní program: Setkání s cizí osobou (ve spolupráci s PČR)

I., II., III. třídy:         
Jarní trhy: Prodej výrobků před vchodem HB, 15., 16. a 17. 4. 2019
TD Barevné Velikonoce: aktivity, vyrábění, „Putování za velikonočním vajíčkem“

Děti z III. B navštívily plzeňskou knihovnu na Skvrňanech, kde absolvovaly výukový program s názvem „Astrid Lindgrenová a její svět“. Děti společně s jejich rodiči mohly před velikonočními prázdninami nasát velikonoční atmosféru vyráběním velikonočních vajíček v rámci velikonoční dílničky.

Děti z I. C a z III. C absolvovaly pobyt ve škole v přírodě na Hracholuskách. Počasí bylo skvělé, vždy po výuce byl čas následně doplňován pestrou zásobou různých aktivit a soutěží. Děti z III. C zorganizovaly pro děti z I. C „Putování za velikonočním vajíčkem“. Společně splnily Putování po Česku, „Stopovačku“, která se všem líbila. Vše skončilo v pátek, kdy si pro děti přijeli maminky a tatínkové.


Mgr. et Bc. Lukáš Strouhal, DiS., BBA

  

  

Design by SITMP