Měsíc červen v 1. - 3. třídách

Poslední měsíc tohoto školního roku si žáci 1.-3. tříd užili opravdu naplno, jelikož se nesl ve znamení školních výletů a jiných akcí.

Žáci prvních tříd si užili sportovní dopoledne, které pro ně přichystali žáci devátých tříd na školní zahradě. Na několika stanovištích plnili různé sportovní aktivity. Třída 1.C navštívila děti v mateřské škole, kde jim prvňáčci přečetli své oblíbené pohádky.

Pro druhé třídy byla přichystána beseda s názvem Setkání s cizí osobou. Žáci se od paní policistky dozvěděli spoustu zajímavých a užitečných informací a mohli se podělit o své zkušenosti. Druháci také navštívili knihovnu, kde po předložení čtenářských pasů byli vyhlášeni ti nejpilnější čtenáři.

Žáci z třetích tříd se vzdělávali v oblasti etikety. Naučili se základy stolování a slušného chování ve společnosti.

Díky krásnému počasí nechyběla ani výuka ve venkovních učebnách a tematicky zaměřené dny Hrátky s dopravní výchovou a Ekohraní.

Mgr. Lucie Tomášková

 

  

  

Design by SITMP