Klub OV a DM - „Mediální výchova na 1. stupni“

Členové zájmového kroužku se zaměřením na MV hlásí, že vydali za 1. pololetí šk. r. 2019/2020 tři čísla miničasopisu s názvem „Družiňáček“, který byl (a nadále bude) určen dětem ze ŠD.

Všechna oddělení ŠD:

- se mohla dozvídat různé informace např. z přírody, historie, dopravní výchovy, ze zahrady, atd.
- mohla plnit rozličné úkoly - ekoaktivitu, řešit hádanky, založit jednoduchý pokus s badatelským postupováním, luštit křížovku a osmisměrku, řešit přesmyčky, číst ankety, seznámit se s Braillovým písmem a Morseovou abecedou, a další.
- mohla pravidelně soutěžit o drobné ceny.
- se mohla účastnit půlroční soutěže. (Odměnou za jejich aktivitu bylo zdravé mlsání.)

Ve 2. pololetí bude zájmový kroužek v tomto duchu nadále pokračovat.

Mgr. Lukáš Strouhal

  

Design by SITMP