Jazykový pobyt

 

Netradičně s angličtinou

Ve dnech 3. – 7. května se 44 žáků pátých tříd setkalo ve Vidžíně na jazykovém pobytu  „Netradičně s angličtinou“.
 Po příjezdu se rozdělili do skupin a každý den v několika výukových blocích absolvovali lekce zaměřené na prohloubení konverzačních schopností, aktivního vnímání řeči a  přirozenou výslovnost jazyka. Mezi výukou žáci relaxovali sportováním, soutěžemi a hraním her. Celý týden při výuce a odpoledních aktivitách všem pomáhaly dvě rodilé mluvčí z Anglie a jedna studentka ze Španělska, které byly se všemi v celodenním kontaktu a dětem hravou a zábavnou formou zpřístupňovaly angličtinu.


Milada Kolorosová

              

Design by SITMP