Jarní trh

Ve dnech 11. a 12. 4. uspořádaly 1. – 4. třídy pod vedením pedagogů dobročinný jarní trh.

Děti připravily velikonoční dekorace, sely bylinky a jarní osení v hodinách pracovních činností, při výtvarné výchově nebo ve školní družině. O výrobky byl velký zájem, dobročinnou akci podpořila velká část rodičů a prarodičů. Srdečně děkujeme!
O výtěžku akce a jeho využití budeme informovat na červnových třídních aktivech.

Iveta Kohoutová

Design by SITMP