Jarní jarmark

Výtěžek z letošního „Jarního jarmarku 2024“, který pořádaly dne 27.03.2024 1.-3. třídy, byl přerozdělen a věnován:

J a r n í  j a r m a r k 2024, foto

 • dobročinné organizaci Zdravotní klaun, která přináší radost a smích dětem
  v nemocnicích a geriatrickým pacientům v domovech pro seniory,
  PODĚKOVÁNÍ - ZDE
 • dobrovolnému spolku Haima Plzeň, z. s., Hematoonkologické oddělení, Dětská klinika pro aktivní pomoc dětem s onemocněním hematologickým nebo onkologickým (Mgr. Jana Srbová – předsedkyně výboru, staniční sestra),
  PODĚKOVÁNÍ - ZDE
 • zdravotnicko-sociálnímu zařízení Hospic sv. Lazara v Plzni, které slouží k péči o nevyléčitelně a těžce nemocné osoby (Ing. Jiřina Helíšková – ředitelka),
  PODĚKOVÁNÍ - ZDE
 • spolku Jezdecká stáj Plzeň-Radčice, z. s. (Centrum na dvorku, Plzeň), která mimo jiné provádí hipoterapii – léčbu koněm pro děti od 1 roku s tělesnými, smyslovými i kombinovanými vadami, děti s vadným držením těla a skoliózami (Mgr. Lucie Klánová, DiS. – hlavní fyzioterapeut). 
  PODĚKOVÁNÍ - ZDE                            

 

Děkujeme všem rodičům, žákům ale také pedagogům i nepedagogům naší školy, kteří se zapojili do této dobročinné akce!

Mgr. Lukáš Strouhal, Ed.D 
charitativní aktivity na 1. stupni

 
Design by SITMP