Informace pro strávníky školní jídelny

Informace k zahájení školního roku - hodiny pro veřejnost + vyzvednutí čipů pro NOVÉ STRÁVNÍKY
**************************************************************************************************************

Pondělí                         28.8.2023                       9,00 - 13,00 hodin
Úterý                           29.8.2023                       - -
Středa                         30.8.2023                       8,00 - 12,00 hodin
Čtvrtek                         31.8.2023                      10,00 - 16,00 hodin
Pátek                            1.9.2023                       9,00 - 12,00 hodin 


Poslední týden v srpnu si strávníci  zajistí přihlášení obědů NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024.

Cena obědů                                         

  • I.stupeň                                             34,- Kč                bez dotace   76,- Kč
  • II.stupeň                                            36,- Kč                                  78,-
  • III.stupeň                                           38,-  Kč                                 80,- Kč
  • Cizí strávníci                                        85,- Kč

Zajistěte si dostatečnou výši finančního limitu pro platby inkasem ( doporučujeme limit 1 000,- Kč na strávníka)

Vážení strávníci,
jak jsme již avizovali vzhledem k vysokému počtu tištěných stravenek, od 1.3.2023 bude zpoplatněn tisk NÁHRADNÍCH STRAVENEK. V měsíci bude mít strávník k dispozici 2x tisk zdarma, každá další vytisknutá stravenka bude v ceně 5,- Kč.
                                                                              
Vzhledem k současné situaci v zásobování a omezené dostupnostI některých surovin k přípravě obědů jsme nuceni změnit termín objednávání.
Změny můžete provádět pouze týden dopředu ( 5 pracovních dní)
Děkujeme za pochopení

Mgr. Soňa Pavelková, ředitelka školy                        Zlata Burešová, vedoucí ŠJ

Design by SITMP