Informace o škole

 

Vážení rodiče předškoláků,
vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením se nemohl uskutečnit den otevřených dveří na naší škole. Rádi bychom vám alespoň touto formou poskytli základní informace a umožnili krátkou virtuální prohlídku školy prostřednictvím prezentací v příloze.
 
*15. základní škola v Plzni patří do školského obvodu Plzeň 3.
*Má poměrně dlouhou tradici, spojenou především s výukou zaměřenou na rozvoj žáků talentovaných v oblasti hudební a výtvarné výchovy. Kromě výtvarného a hudebního vzdělávacího modulu nabízí žákům také modul základní a od 6. ročníku přírodovědný.
*Ve školním vzdělávacím programu i každodenním životě školy má významné místo ekologická výchova a praktická ochrana životního prostředí.
*Je úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky. Na odloučeném pracovišti v Křimicích jsou pouze třídy 1. stupně.
*Součástí 15. ZŠ je školní družina pro žáky 1. stupně a školní jídelna.
*Žáci se vyučují v rozsáhlém vnitřním i venkovním areálu, jehož součástí jsou kromě dobře vybavených kmenových tříd také odborné učebny, 3 tělocvičny, hřiště a školní zahrada, která umožňuje výuku v přírodě, práci na školním pozemku, sportovní vyžití a další herní, vzdělávací a relaxační aktivity žáků. Škola disponuje dobrým počítačovým vybavením, interaktivními tabulemi a moderními pomůckami k výuce.
*Našim žákům nabízíme řadu výuku doplňujících i mimoškolních aktivit.
*V části areálu školy je umístěna ZUŠ, která je žáky navštěvována v rámci zájmové činnosti.
*Školní družina je umístěna v pavilonu 1. stupně, nabízí možnost ranního i odpoledního zájmového vzdělávání.
*Školní jídelna se nachází v samostatném objektu v areálu školy. Každý den nabízí možnost výběru ze dvou jídel. Dopolední svačiny zajišťují dva školní bufety, dále je možné využít nabídky automatu s mléčnými výrobky.
*Odloučené pracoviště v Křimicích se nachází v dlouhodobě pronajatých prostorách Střední průmyslové školy dopravní Plzeň. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně SPŠD a na venkovním hřišti. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně SPŠD.
 
 
 
 
Design by SITMP