Informace k ukončení školního roku a vyúčtování přeplatků

Z důvodů vyúčtování přeplatků a vyrovnání finanční normy se obědy pro strávníky odhlašují pouze do PÁTKU 25.6.2021 do 8,00 HODIN.

28.6. –29.6.  obědy pro nemocné strávníky se budou moci odnášet v nádobách.

Strávníci, kteří platí obědy ÚČTY (česká spořitelna a ostatní banky) budou mít vrácené přeplatky (přeplatky do 200,- Kč budou převedeny na září) v červenci na svých účtech. Pokud chtějí zůstatek (nad 200,- Kč) převést na další školní rok, předají vedoucí ŠJ písemné prohlášení, že souhlasí s převodem zůstatku na září. Mohou zaslat i na e-mailovou adresu : buresovazl@zs15.plzen-edu.cz.

Přeplatky, které si strávníci nevyzvednou, budou převedeny na školní rok 2020/2021.Nedoplatky vyrovnejte do konce 25.června 2021.

Žáci 9. tříd budou mít inkaso zrušené automaticky, rodiče zruší pouze trvalé příkazy.

Poslední týden v srpnu si strávníci  zajistí přihlášení obědů NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:
          
www.strava.cz

  • osobně v kanceláři ŠJ
  • telefonicky 378 027 359 (záznamník)
  • mailem buresovazl@zs15.plzen-edu.cz
  • škola online – ostatní modul – stravovací systéCena obědů:                        

 Cena obědů:

  •  I.stupeň                            26,- Kč
  • II.stupeň                           28,- Kč
  • III.stupeň                          30,-  Kč
  • Vlastní důchodci             60,- Kč
  • Cizí strávníci                    70,- Kč


Zajistěte si dostatečnou výši finančního limitu pro platby inkasem (doporučujeme limit 1 000,- Kč na strávníka).

           

Mgr Soňa Pavelková                                                                    Zlata Burešová
     ředitelka školy                                                                              vedoucí ŠJ


 

Design by SITMP