Evropa ve škole

Dne 24. 9. 2021 proběhlo v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje slavnostní ocenění žáků, kteří v loňském školním roce zaznamenali úspěch v celostátních a mezinárodních kolech soutěží. Mezi oceněné byla zařazena i žákyně 8.D Barbora Micková. Ta se svým textem O Elence na téma Pohádky trochu jinak obsadila 3. místo v ústředním kole literární části soutěže Evropa ve škole. Cenu od paní hejtmanky a pana náměstka pro oblast školství a sportu měli převzít nadaní žáci a jejich pedagogové, kvůli nepříznivé epidemické situaci se však za naši školu ceremoniálu zúčastnila pouze paní ředitelka Soňa Pavelková. K předání cen do rukou oceněných pak došlo 18. října. Ocenění obsahovalo kromě děkovného listu také poukázky na nákup zboží a věcné ceny. Ještě jednou gratulujeme Báře k jejímu úspěchu!

Mgr. Hana Loudová

Design by SITMP