Evropa ve škole

Literární soutěž Evropa ve škole


I letos se žáci naší školy zapojili do soutěže Evropa ve škole. Literární témata zpracovávali všichni žáci 9. tříd a někteří osmáci. Pět  prací postoupilo do krajského kola, kde Eliška Vraná, Tomáš Bláha a Sára Němečková získali čestné uznání.  Alžběta Dandová a Pavel Roj získali cenu a postup do celostátního kola. Blahopřejeme  a Bětce a Pavlovi držíme palce.


Design by SITMP