Duben, květen, červen ve 4. a 5. třídách

Po nástupu dětí do školy probíhalo postupné opakování a shrnování učiva ČJ, M, AJ, VL, PŘV. Učitelé se žáky věnovali např. zvýšenou pozornost náročnějšímu učivu pro představu - např. v hodinách matematiky, vlastivědy nebo přírodovědy. Učitelé ve svých hodinách využívají několika názorných pomůcek. Žáci ve spolupráci se svými učiteli zhodnotili svoji práci také v hodinách TV, VV, PČ, ZP za dobu distanční výuky. Děkujeme žákům za zapojení do distanční výuky a rodičům za jejich spolupráci, které si vážíme.    

V květnové a červnové dny se ve 4. a 5. třídách konal tematický den se zaměřením na dopravní výchovu. Konaly se také projektové dny. např. v 5.A - téma: Vlastivěda v pohybu, ve 4.B - téma Voda: Ekosystém potok a řeka.

A co náš do školního roku ještě čeká? Uskuteční se preventivní program se zaměřením na šikanu a mezilidské vztahy. Zahájeny budou exkurze a školní výlety – např. do Domažlic, Plas a okolí, Horažďovic nebo třeba do Starého Plzence, aj.

Na závěr ještě gratulujeme všem přijatým žákům pátých ročníků na víceletá gymnázia.

Za tým pedagogů 4. a 5. tříd
Mgr. Lukáš Strouhal

  

  

Design by SITMP