Doučování žáků

V rámci Národního plánu podpory návratu do škol zahájili naši pedagogové ve Skvrňanech i na odloučeném pracovišti v Křimicích doučování žáků v jednotlivých třídách. Jedná se o individuální i skupinové doučování z hlavních předmětů, které slouží k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenční výuky z důvodu pandemie covid-19. Toto doučování, které by mělo být vedeno primárně prezenční formou, je pro žáky zdarma. Hrazeno bude z finančních prostředků MŠMT, které zároveň využijeme také na aktivity školy vedoucí k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků.

Doučování pro žáky budeme realizovat také v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony III. Také toto doučování bude pro žáky zdarma.

Design by SITMP