Den Země

Tato aktivita byla součástí mezinárodního projektu “ Our Healthy Way of Life ”, na který naše škola obdržela grantovou podporu v rámci Programu celoživotního učení – Comenius.
Ke Dni Země jsme uspořádali výstavu výrobků z hliníku a zorganizovali módní přehlídku  modelů z recyklovatelných materiálů. Na módní přehlídku byl vyslán zástupce z každé třídy, kde předvedl a představil „model“,  který děti celý týden připravovaly. 
Naše třída 3. C usedla do poroty a hodnotila originalitu, předvedení, vzhled, nositelnost a použitý materiál. Všichni zástupci ze tříd byli velmi originální a pohár za účast a pamětní list předali všem dětem ve své třídě.
Musíme říct, že nás první ročník moc bavil a těšíme se na další!!!

Josef Krebs, Anna Heringová, Petr Milt, Jan Ječmínek, Lucka Lázinková a Vojta Kolář z 3. C

              

Design by SITMP