Chřipkové prázdniny

Vyhlášení chřipkových prázdnin na 15. ZŠ v Plzni


Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu nemocných žáků vyhlašuji  na základě doporučení Krajské   hygienické    stanice    Plzeňského kraje  chřipkové prázdniny.
Doporučená doba je kvůli inkubaci chřipkového onemocnění   5   pracovních   dní. Škola   tedy   bude    uzavřena   od čtvrtka 13.2. 2020 do středy 19. 2. 2020.
Po dobu chřipkových prázdnin bude uzavřen také provoz školní družiny a školní jídelny. Výuka bude zahájena ve čtvrtek 20.2.2020.

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy si mohou zákonní zástupci žáků vyzvednout v sekretariátu 15. základní školy, T. Brzkové 33, Plzeň ve čtvrtek 13.2. v době od 10 do 15.30hodin           a v pátek 14.2. v době od 8 do 14hodin. V sekretariátu na odloučeném pracovišti v Křimicích bude možnost si formuláře vyzvednout ve čtvrtek 13.2. a v pátek 14.2. v době od 9 do 11hodin.

Mgr. Soňa Pavelková
ředitelka školy 
datum zveřejnění: 12.2. 2020


Design by SITMP