Charitativní akce

  • Omalovánky pro dětské oddělení FN Lochotín

Vážená paní ředitelko, vážené paní zástupkyně,
vážené kolegyně, vážení kolegové, milí rodiče, milí žáci,

dovoluji si touto cestou informovat vás o tom, že naši prvostupňoví žáci vytvářeli ve spojitosti s humanitárními aktivitami při hodinách výtvarné výchovy a užitých technik sadu originálních autorských omalovánek (jakýsi zásobník pro opětovná nakopírování). Omalovánky (v papírové i digitální verzi) poputovaly 21.12. k rukám vrchní sestře Dětské kliniky FN Lochotín Mgr. Romaně Sedláčkové a herní specialistce Lídě Romové. Věřím, že se nám tímto drobným krokem podaří trochu „zpříjemnit” nemocniční pobyt malým dětským pacientům. Poděkování patří jak žákům, tak i našim výtvarnicím – Mgr. Evě Šrámkové, Mgr. Monice Hubkové.

  • Projekt Ježíšek 2021 – Domovinka

Milí rodiče, milí žáci,

informuji Vás, že náš pedagogický sbor (a také další zaměstnanci školy) se zapojil do humanitárních aktivit. Společnými silami jsme udělali před Vánoci radost seniorům z plzeňské Domovinky, protože jsme je obdarovali drobnými vánočními dárky. Napomohli jsme vyplnit Strom splněných přání.

Mgr. Lukáš Strouhal
koordinátor humanitárních aktivit za 1. st.

  


Design by SITMP