Beseda s Městskou policií

Beseda o šikaně s Městskou policií

Dne 18. 12. 2019 jsme se zúčastnili přednášky o šikaně a kyberšikaně s Městskou policií v prostorách M-klubu. Dozvěděli jsme se o znacích šikany a kyberšikany (pomlouvání, urážení, zastrašování, ponižování, zesměšňování, urážení přes sociální sítě), o následcích šikany (psychické, zdravotní a sociální následky) a o způsobech, jak se jim bránit. Povídali jsme si o různých přestupcích a trestných činech (za co budeme jen platit a za co půjdeme do vězení) a také o tom, co dělá městská policie a co státní a v jakých případech ji zavolat (např. odpalování rachejtlí dětmi mladšími 15 let, nebo požívání alkoholu či kouření  nezletilými).

Viktorie Váňová, 6. E

    

Design by SITMP