Animovaný film Krysáci

Beseda o animovaném filmu


     V posledním týdnu před Vánoci navštívil naši školu pan Cyril Podolský z ATELIÉRU PODOLSKÝ, který pro žáky devátých ročníků připravil besedu a workshop o animovaném filmu.
     Ateliér Podolský je ateliérem trikových filmů se zaměřením na loutkovou animaci. Během besedy se žáci postupně seznámili se základními pojmy a principy animace, dozvěděli se zajímavosti o přípravě a realizaci animovaného filmu.
     Zajímavé bylo též sledovat, jak se vyrábí filmová loutka a kolik práce a času stojí natočení jen kratičkého záběru. Pan Podolský připomněl animovaný film Krysáci, který většina žáků znala, a též pohovořil o připravovaném filmu Šiflík a Šuflík.
     Beseda byla zajímavým zpestřením výuky mediální výchovy a přinesla žákům další rozšíření znalostí z této oblasti.

Irena Fiřtová

Design by SITMP