Aktuální informace k zápisům pro šk.rok 2020/2021

Organizace zápisů do ZŠ pro školní rok 2020/2021


Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,
vzhledem k současné epidemiologické situaci se budou letošní zápisy k povinné školní docházce konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Dle doporučení MŠMT proběhne v dubnu pouze formální část zápisů, motivační část proběhne až po ukončení mimořádných opatření. Zápisy do 1. ročníku na naší škole proběhnou v původně avizovaném termínu 3. 4.  a 4. 4. 2020 s tím, že jednoznačně upřednostníme elektronické či korespondenční podání žádostí.
Žádosti o přijetí či odklad povinné školní docházky jsou ke stažení na webových stránkách školy a pod tímto článkem. Osobně je možné si formuláře vyzvednout 1. 4. 2020 v úředních hodinách v době od 8 – 12hod ve Skvrňanech i v Křimicích.
Žádosti je možné doručit škole následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy - ID datové schránky:  4rpmv2b
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem do podatelny školy na adresu koudelovami@zs15.plzen-edu.cz. Nelze jen poslat prostý e-mail, bez elektronického podpisu je nutné do 5 dnů ze strany zákonného zástupce žádost potvrdit
3. poštou - s termínem podání nejpozději do data určeného ředitelkou školy jako den zápisů, tj. nejpozději 4. 4. 2020, obálku je nutné označit výrazně slovem „ZÁPIS – 15. ZŠ Skvrňany nebo Zápis – 15. ZŠ Křimice“.
Pro případné konzultace ohledně školní zralosti se můžete obracet na speciální pedagožku na mailové adrese moravkovasa@zs15.plzen-edu.cz
Zákonní zástupci, kteří chtějí přinést žádost osobně, mají možnost pouze první den zápisů, tj. 3.4. 2020 v době od 14 do 18h na 15. ZŠ, T. Brzkové ve Skvrňanech i na odloučeném pracovišti v Křimicích. U této varianty apelujeme na vaši zodpovědnost a věříme, že se k zápisu dostavíte pouze v případě, kdy neohrozíte zdraví ostatních. V případě osobního podání je nutné dodržet všechna hygienická nařízení (tj. roušky, rukavice, dodržení rozestupu a diskrétní zóny mezi jednotlivými osobami.) Při osobním podání je možné využít zarezervovaných pátečních termínů.  Abychom zamezili shromažďování více osob najednou, můžete přicházet postupně dle vámi vybraných časů, které zůstávají v platnosti. Sobotním rezervacím se omlouváme, jsou neplatné.
Platné páteční rezervace - Skvrňany
3.4. 2020 v době od 14–18hod
přicházejte ke vstupním prostorám na horní budově 15. ZŠ

Zápisy bez rezervace a neplatné sobotní rezervace - Skvrňany
3.4. 2020 v době od 14–18hod
přicházejte ke vstupním prostorám na dolní budově 15. ZŠ

Platné páteční rezervace i zápisy bez rezervace – Křimice
3.4. 2020 v době od 14–18hod
přicházejte ke vstupním prostorám SPŠ Dopravní 

Zákonní zástupci bez rezervace musí ve Skvrňanech i v Křimicích počítat                      s případnou časovou prodlevou, neboť přednost budou mít rezervace.
Zákonní zástupci, kteří se dostaví v den zápisu bez vyplněné a podepsané žádosti, dostanou na místě vytištěnou žádost k dispozici, vyplní ji mimo prostory školy, až poté mohou žádost odevzdat.   
Po ukončení zápisů sledujte webové stránky školy, kde budou na začátku května zveřejněny kódy přijatých žáků a další důležité informace.

 

Děkujeme, že jste si vybrali právě 15. ZŠ


Mgr. Soňa Pavelková
      ředitelka školy

Žádost o přijetí

Žádost o odklad PŠD

Žádost o předčasné přijetí

Design by SITMP