Aktuální informace k provozu školy

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se všechny třídní aktivy ve Skvrňanech, které jsme plánovali na úterý 21.9. 2021, přesouvají do on-line varianty v aplikaci Teams.

Ve Skvrňanech máme v tuto chvíli několik potvrzených covid pozitivních zaměstnanců i žáků, takže muselo již několik tříd vstoupit do domácí karantény. Situaci pečlivě sledujeme, abychom byli dále schopni zajistit bezpečný chod školy. Pravidelně konzultujeme vývoj situace s Krajskou hygienickou stanicí, která případně může v nejbližších dnech rozhodnout i o uzavření celé školy, pokud se situace nezklidní.

Všechny instrukce k průběhu domácí karantény od Krajské hygienické stanice přeposílají třídní učitelé zákonným zástupcům žáků ze všech tříd, které do karantény nastoupí. O nástupu do domácí karantény informujte, prosím, ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte. Nástup zpět do školského zařízení bude možný po ukončení domácí karantény za předpokladu, že dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření testu na COVID-19 bude negativní. Na odběr bude Vaše dítě objednáno prostřednictvím systému tzv. Chytrá karanténa, kdy Vám bude vystavena E- žádanka na odběr (PCR test) v rozmezí 5. až 7. den od posledního rizikového kontaktu (pokud nebude dítě vykazovat klinické příznaky, směřujte termín odběru na 7. den), nejpozději však 10. den. V tomto ohledu Vás budou telefonicky kontaktovat externí pracovníci z call center, kterým předáváme Vaše telefonní kontakty. Prosím, buďte na telefonu k zastižení.

Ve všech třídách, které vstoupí do domácí karantény, bude postupně zahájena opět distanční výuka. Prosím zajistěte znovu Vašim dětem vyhovující technické zázemí pro tento způsob výuky v domácím prostředí. V případě potřeby zapůjčení techniky nás můžete kontaktovat.

Z pochopitelných důvodů zatím ve Skvrňanech odsouváme také termín zahájení zájmové činnosti, ale také další mimoškolní aktivity školy, při kterých by docházelo ke kontaktu žáků z různých tříd. Po zklidnění epidemiologické situace plánujeme ve školní jídelně také návrat k výběru ze 2 jídel. V současné situaci toto z provozních důvodů není možné. Snažíme se dodržet doporučení Manuálu MŠMT, tj. neumožnit mimo jiné samoobslužný výdej, odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů – nápoje, polévky, dezerty, saláty. Toto vše je distribuováno až u výdejových okének.

Třídní aktivy na odloučeném pracovišti v Křimicích, které jsou plánované na čtvrtek 23.9. 2021, se budou konat prezenčně. Na odloučeném pracovišti není v tuhle chvíli žádný potvrzený covid pozitivní případ, tudíž žádná třída není v karanténě. Z tohoto důvodu může být v Křimicích od října zahájena také zájmová činnost.

Závěrem bych chtěla všem rodičům poděkovat za spolupráci v této náročné době, za respektování všech protiepidemiologických pravidel a nařízení, ale také za zajištění nástupů do domácích karantén, o kterých KHS rozhodne. Chápu, že tato skutečnost komplikuje Vaši rodinnou situaci, ale musíme všichni udělat maximum, aby se všichni žáci mohli co nejdříve vrátit ke standardnímu prezenčnímu vzdělávání. O dalším vývoji situace Vás budeme informovat.

Mgr. Soňa Pavelková

ředitelka školy

Design by SITMP