Adaptační den 6.E

Adaptační den jsme trávili na školní zahradě, na hřišti a ve třídě. Moc jsme si ho užili. Hráli jsme běhací hry, díky kterým jsme se lépe a rychleji poznali a zapamatovali jsme si jména nových spolužáků. Vytvořili jsme si vlastní stát, který jsme pojmenovali, nakreslili jsme mapu našeho území, vlajku, znak a napsali hymnu. Do mapy jsme vyznačovali svoje města podle našeho jména. Nakonec jsme všechno pověsili ve třídě na nástěnku.

Žáci 6.E

Design by SITMP