8.A v čistírně odpadních vod

V úterý 22.11. absolvovali žáci 8.A exkurzi do Čistírny odpadních vod v Plzni, která machanicko-biologickým způsobem čistí veškeré odpadní vody z města Plzně. Exkurze propojila teoretické poznatky z hodin chemie s praxí s využitím metody pozorování a umožnila žákům diskusi s odborníkem z praxe.
Mgr. Lukáš Strouhal

        

Design by SITMP