Moje cesta na svět

Preventivní program Moje cesta na svět pro 4. ročník, probíhal interaktivní formou výkladu, jednoduchých aktivit a her.
Posláním programu bylo přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání.
Michaela Kofroňová

Design by SITMP