Srovnávací analýza školy

Srovnávací ekoanalýza školy proběhla na podzim 2016.

Po předchozím dvouletém období se zaměřením na odpady a prostředí školy jsme se rozhodli pro téma voda. Z analýzy nám vyšlo, že se můžeme zlepšovat v oblastech nápojů (kohoutková voda) a především v oblasti šetření s vodou (dotahování kohoutků, zalévání školní zahrady). Do roku 2016 se zalévalo výhradně vodou z vodovodu. Zapojili jsme se do projektu Ani kapka nazmar a podařilo se nám získat finanční prostředky na nákup nádob na dešťovou vodu a díly pro zavlažování, takže téma voda je zcela namístě.

Mgr. Kristýna Zýková a Mgr. Eva Böhmanová

Design by SITMP