Pokus se sněhem

V úterý jsme na lyžařském kurzu dělali pokus sněhem.

Členové ekotýmu nabrali síh do dvou dvoulitrových odměrek a ostatní žáci měli za úkol odhadnout, kolik vody bude v odměrce po roztání sněhu. Přesný odhad měli hned dva spolužáci. Matyáš Diba a Lukáš Krpata odhadli 400 ml vody, což v odměrce skutečně zůstalo.

Naše typy byly různorodé od 100 ml po 1,8 litru. I když byl pokus jednoduchý, byl zajímavý a zábavný.

Kristýna Vlčková, 7.B

Design by SITMP