Ekotým - podzim 2017

Na říjnové schůzce ekotýmu jsme si stanovili první úkoly pro letošní školní rok.

Žáci měli přinést návrhy činností k tématu voda a navrhnout výtvarné zpracování seznamu členů na nástěnku ekotýmu. Z vymyšlených aktivit vytvořili plán činností k tématu VODA, kterému se v průběhu roku budeme nadále věnovat. Některé úkoly z plánu činností plní se svými spolužáky při vyučování, jiné s ekotýmem. Například při hodinách přírodopisu sedmých a osmých ročníků proběhlo pozorování a porovnávání vodních živočichů, při hodinách chemie se žáci věnovali filtraci vody, v hodinách občanské výchovy dělali žáci osmé třídy pokus s kapajícím kohoutkem, sedmáci se věnovali mimořádným událostem spojených s vodou, někteří při matematice a fyzice počítali plochu střechy školních budov a množství dešťové vody, které jsme schopni zachytit při daném množství srážek.

K tématu voda proběhla také zeměpisná exkurze „Proti proudu Úhlavy“, návštěva hydrometeorologického ústavu, úpravny pitné vody a čistírny odpadních vod.

Děti na prvním stupni si vyzkoušely různé pokusy a zábavné hry s vodou, seznámily se s jejím využitím a použitím. Žáci také vyráběli popisky na toalety a do tříd, které začátkem prosince vylepili členové ekotýmu. Na toalety umístili nápisy, které upozorňují na nutnost vhazování použitých papírových utěrek pouze do odpadkového koše a na nutnost dotahovat kohoutky. Ve třídách nyní můžeme najít patero, proč pít vodu z kohoutku a rovněž upozornění na dotahování kohoutků u umyvadel.

Mgr. Barbora Pustovojtová

  

  

Design by SITMP