Den vody

Ve čtvrtek 15. 3. jsme si pro členy ekotýmu připravili pracovní listy a prezentaci na téma Voda.

Připomněli jsme si důležité informace týkající se vody a také blížící se Den vody. Žáci do připravených listů doplňovali odpovědi na otázky, společně jsme si o nich povídali a říkali k nim různé zajímavosti. Také si vyluštili tajenku, správným řešením byl DEN VODY.

Děti z 1. stupně nabyly nové vědomosti a ti starší si osvěžili paměť. Mluvilo se nejen o tom, jak je pro nás voda důležitá, ale také o koloběhu vody v přírodě a různých zajímavostech, jako např. kolik procent vody je v těle člověka, v těle rostlin či na Zemi vůbec.

Den vody pro prvňáčky se uskutečnil ve čtvrtek 22. 3.  „Plavbu napříč rybníkem“ aneb cvičení na stanovištích jsme připravili pro prvňáčky v tělocvičně. Žáci ekotýmu v kostýmech medúz a paní učitelky v kostýmech vodníků připravili čtyři kouzelná stanoviště. Na stanovišti vodníků překonávali prvňáčci rozbouřené moře a záchraňovali želví vajíčka – dráha, na které děti zdolávaly žebřiny, podlézačky, přelézačky či kladinku. Na dalším stanovišti zodpovídaly otázky paní Medúzy. Děti také krmily žraloka – hod míčkem. V našem pomyslném rybníku si zachytaly rybičky. Odměnu za krásné výkony získaly po propíchnutí balónku. Den vody se vydařil a naši prvňáčci odcházeli v doprovodu medúz spokojeni.

Ema Landová 7.B, Barbora Šárová 9. A

   

Design by SITMP