Zápisy do 1. tříd

Vážení rodiče,
zápisy do 1. ročníku na školní rok 2021-22 na naší škole proběhnou v pátek 9. dubna 2021    od 14 do 18 hodin a v sobotu 10. dubna 2021 od 9 do 12 hodin. Na odloučeném pracovišti v Křimicích v pátek 9. dubna 2021 od 14 do 18 hodin.
Forma a průběh letošních zápisů se bude řídit aktuální epidemiologickou situací. Pokud bude možné, aby zápisy probíhaly standardním prezenčním způsobem, budete moci využít elektronické registrace termínu a času zápisu. V případě, že zápisy nebudu moci proběhnout za přítomnosti dětí, naleznete podrobné informace o náhradním průběhu zápisů, jakmile MŠMT vydá příslušné pokyny.
Informace budou zveřejněny na našich webových stránkách na konci března 2021. Beseda s rodiči předškoláků a prohlídka školy se bohužel vzhledem k epidemiologické situaci a platným mimořádným opatřením neuskuteční.

Základní informace o školní zralosti a konkrétním průběhu zápisů budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Design by SITMP