Slavnostní otevření zrekonstruované školní jídelny

Rekonstrukce školní kuchyně a skladových prostor 15. ZŠ

15.9. 2022 proběhlo oficiální slavnostní zahájení provozu zrekonstruované školní jídelny 15. ZŠ za účasti zástupců MMP, OŠMT, ÚMO 3, KHS, Planstav, AŠJ ČR a stavební firmy BIS, která rekonstrukci prováděla. Náročná a nákladná rekonstrukce školní kuchyně a skladových prostor probíhala od dubna do srpna 2022. Po dobu rekonstrukce se žáci 15. ZŠ stravovali v náhradních jídelnách 33. ZŠ, Akademii hotelnictví a v jídelně SOUE Vejprnická. Také zástupci těchto škol se zúčastnili slavnostního otevření.   Školní jídelna byla poprvé uvedena do provozu v roce 1972, po 50 letech se jednalo o první významnou rekonstrukci. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na získání finančních prostředků a realizaci vlastní rekonstrukce.

Mgr. Soňa Pavelková
ředitelka školy

 

Design by SITMP