Poslední dvě květnové soboty strávil "Turisťáček" na cestách

Poslední dvě květnové soboty strávil Turisťáček na cestách.

18.5. se vydal vlakem do města Stod, odkud jeho kroky mířily na Křížový vrch. Po zdolání vrchu si děti opekly vuřty a vystoupaly na věž kostela, ze které byl díky krásnému počasí výhled na celý kraj. Na vrchu se také nachází plochý kámen, který prý dodává lidem sílu a energii, proto i děti z Turisťáčka vyzkoušely, zda silnou energii Země pocítí. Někteří  říkaly, že pocítily. Zpáteční cesta nás zavedla do Chotěšova, abychom si před nástupem do vlaku mohli prohlédnout klášter.

Druhá sobota, 25.5., patřila také výstupu na vrch, ale tentokrát se Turisťáček vydal na vrch Žďár. Z Rokycan, kam jsme dojeli vlakem, nás na Žďár dovedla červená turistická značka přírodním parkem Trhoň. Na vrcholu se nalézají pozůstatky žďárského hradiště z doby bronzové, které jsme si se zájmem prohlédli a pak už nás opět díky nádhernému počasí čekal úžasný pohled z vrcholu do údolí. Posledním cílem našeho sobotního výšlapu byla vesnice Dobřív, kde jsme se podívali na vodní hamr a zároveň se v místní hospůdce osvěžili nanuky a studenými nápoji. Na vlak jsme se vydali po cyklistické stezce do Hrádku u Rokycan a v Rokycanech nás čekal rychlý přestup na vlak do Plzně.

Mgr. Milada Hurtová

Design by SITMP