Měsíc květen v 1. - 3. třídách

1. Pohlazení maminkám
Ve čtvrtek 9. května pozvali prvňáčci paní učitelky Kohoutové maminky, aby si s nimi připomněli a oslavili jejich svátek. Připravili si krátký program, pásmo básniček, hádanek a písniček. Ani taneček nechyběl. Pro všechny bylo připraveno malé pohoštění. Děti si pro maminky vyrobily nevadnoucí papírové kytičky a s láskou, pusou a pohlazením je ke Dni matek maminkám předaly.


2. III. B, II. C – Škola v přírodě, RS Rybník
Třídy III.B a II. C absolvovaly v týdnu 13. 05. – 17. 05. 2019 „Školu v přírodě“ v RS Rybník. Připravenými aktivitami si opakovaly zejména učivo o různých ekosystémech (např. formou „poznávačky“, „stopovačky“, skládankového učení, …). V rámci celodenního výletu se vydaly k pramenu Radbuzy. Pobyt si také sliboval  v žácích upevňovat vůli, samostatnost, zodpovědnost, schopnost akceptace pravidel a posilovat pozitivní vztahy v kolektivu.

  

  


3. Pasování na čtenáře
Od čtvrtka 16. května se všechny první třídy postupně vystřídají na akci, kterou pořádá Obvodní knihovna Skvrňany. Prvními pasovanými čtenáři se staly děti ze třídy 1.B paní učitelky P. Vaníčkové.


4. Ekofarma Starý Plzenec
20. května putovala třída 2.E paní učitelky S. Kozlové do nedalekého Starého Plzence, kde strávila dopoledne na ekofarmě plněním různých úkolů, prohlídkou místa a živočichů zde žijících.


5. Školní výlet 2. A a 2. B do Plas

  


6. Vyhodnocení čtenářských pasů (2.D)


7. Švihov – (1.B, 1.C)
30. května se třídy 1.B a 1.C vydaly na hrad Švihov. Děti si prohlédly expozice, zhlédly divadelní představení a vyrobily si vlastní loutky.
V úterý 28. 5. se třídy 2. A a 2. B rozjely do Plas, kde navštívily Národní technické muzeum s novou Expozicí stavitelství. V areálu národní kulturní památky Klášter Plasy na žáky čekala paní průvodkyně, která je zábavnou formou poučila o tom, jak se staví dům. Nabyté zkušenosti si děti ověřily na Stavebním hřišti. Z dřevěných špalíčků stavěly nejrůznější složité konstrukce, a kdo chtěl, šel si pohrát s látkovou stavebnicí, ve které se také báječně odpočívalo. Ve výtvarně-řemeslné dílně si žáci ještě zvládli vyrobit krásné mozaiky.

  

Design by SITMP